Struktur Dan Jumlah Anggota PSP PT Tozen Mechanical Product

Susunan Pengurus PSP-SPN PT Tozen Mechanical Product Periode 2016-2019

1. Ketua : NURDIN
2. Ketua Bid. Organisasi & Kaderisasi : ASMADI
3. Wk. Ketua Bid. Advokasi & Pembelaan : ARDANI
4. Wk. Ketua Bid. Pendidikan & SDM : PARMAN
5. Wk. Ketua Bid. Pemberdaya`an Perempuan & Anak : NURMAENI
6. Wk. Ketua Bid. Kesra & Humas : SUAMAN
7. Wk. Ketua Bid. K 3 & Olah Raga :TOPIK
8. Sekretaris : SUHENDI
9. Wk. Sekretaris Bid. Keuangan : NURHAYATI